Sürdürülebilirlik Politikası

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Merkezi İstanbul’da bulunan lider ve küresel bir şirket olarak, katıldığımız tüm faaliyetlerde yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunuyoruz.

İşimizi şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir büyüme vizyonuna katkı sağlayan bir kurumsal yönetim anlayışıyla yürütüyoruz.

Paydaş katılımına değer veriyoruz. Kapsamlı stratejimiz, paydaş beklentilerini dikkate alır, riskleri azaltır ve uzun süreli ve kalıcı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur.

Önde gelen paydaşlarımız olan çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra, onlara adil ve katılımcı bir çalışma ortamı sağlıyor ve gelişimlerine yatırım yapıyoruz.

İklim değişikliğine karşı önlemleri destekliyor ve doğal kaynakların korunmasına özen gösteriyoruz.

Projelerimizi yürüttüğümüz ülkelerin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunuyoruz; iş sağlığı ve güvenliğini, kaliteyi ve maliyet etkinliğini ön planda tutarak güvenilirliğimizi sağlıyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyada binlerce kişiye istihdam sağlıyor ve yerel ekonomilerin gelişmesine yardımcı oluyoruz. Bölgesel ihtiyaçları karşılayarak yerel sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıda bulunuyoruz.

Çalıştığımız tüm bölgelerde insan haklarına saygı duyar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkar, fırsat eşitliğini teşvik eder ve iş ortaklarımızdan da aynı derecede duyarlı olmasını bekleriz.

Faaliyetlerimizin çevresel ve sosyal etkisini ölçüyor ve değerlendiriyoruz. Olumsuz etkiyi azaltmak için yerinde süreçleri iyileştiriyoruz.

Eğitime, spora, sanata ve kültüre yatırım yaparak gelecek nesillerin gelişimini destekliyoruz.

EnglishTurkeyRussia