MAT Endüstriyel

matheavy industry

Mat Heavy Industry

MAT Endüstriyel 2017 yılında kurulmuş olup, ağırlıklı olarak petrol, petrokimya, kimya ve gübre endüstrileri, enerji santralleri ve silindirik ve küresel depolama tankları, ısı eşanjörleri gibi depolama terminalleri ile ilgili yüksek kaliteli proses ve depolama ekipmanlarının mühendislik, imalat ve yapımında uzmanlaşmıştır. Endüstriyel tesisler için basınçlı kaplar, proses kolonları ve basınçlı borular gibi.

Mühendislik

MAT Endüstriyel mühendisliği büyük ölçekli mühendislik projelerinin proses tesisi tasarımı, tedariki, inşaat denetimi ve proje yönetimi konusunda uzmanlaşmıştır. Bir projenin tüm aşamalarında proses tesisi tasarım mühendisliği uzmanlığı sağlıyoruz. Uzmanlık alanlarımız kavramsal tasarım, maliyet tahmini ve fizibilite çalışmaları, FEED (ön uç mühendislik tasarımı), detay mühendislik, şantiye inşaat denetimi ve devreye almadır.

Uygulamadaki başlıca tasarım standartları ASME (Bölüm I, Bölüm VIII Bölüm 1 ve 2, ASME PVHO-1, ASME B31.1 ve ASME B31.3), API650 ve API620, TEMA, EN13445, EN14015, EN13385, BS, CEMA’dır. , AD Merkblatt ve diğerleri.

Kalite Yönetimi

MAT Endüstriyel Kalite Yönetim Sistemi, planlama, yönetim ve kontrol aşamalarından oluşur. Temel amaç, projelerin belirlenen sürede, maksimum kalitede ve en zor koşullarda bile en düşük maliyetle tamamlanmasını sağlamaktır.

Erhan MATARACI

(Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu)

Sağlık, Güvenlik ve Çevre

MAT Endüstriyelin en önemli prensibi GÜVENLİK’tir. HİÇBİR ŞEY İNSANLARIN HAYATINDAN DAHA ÖNEMLİ DEĞİLDİR!

Kalite Politikası

Projenin yol haritası olmasına rağmen proje hedeflerinde izlenecek yolun tamamını tanımlayan temel planlama belgesidir.

Proje Yönetiminin tanımı ve diğer tüm personelin amaca ulaşmak için kalite, metodoloji ve sorumluluklara bağlılığıdır.

MAT Endüstriyelin kendi bünyesinde oluşturduğu ve temel süreçlerin nasıl gerçekleştirileceği konusunda personele sunulan yazılı dokümanlardır.

Kalite ve iş güvenliği şartlarından en ufak bir taviz vermeden proje boyunca devam edecek tüm faaliyetler için nasıl çalışılacağını gösteren belgelerdir.

Projelerimizin kontrollerinin tasarım aşamasından imalat ve montaj aşamalarına kadar hangi koşullarda olacağını gösteren plan ve program belgeleridir.

Fabrika veya şantiyede her işe başlamadan önce ilgili tüm personel ile kalite toplantıları yapılır. Sahada günlük kalite brifingleri tüm ekiplere saha kalitesinden sorumlu personel tarafından verilmektedir.

ÖNE ÇIKAN PROJELERİMİZ

EnglishTurkeyRussia