SEÇ Politikaları

Sağlık, Güvenlik ve Çevre

HEDEF: “0” KAZA

MAT Grup’ta atılan her adımın en önemli ayağı kazaların önlenmesidir. Bu amaçla, en gelişmiş ve en son standartların gerekliliklerine tam olarak uyma kararlılığından hiçbir şekilde vazgeçilmez. Bu taahhüt sadece çalışanlarımız için değil aynı zamanda tedarikçiler, yükleniciler, işbirliği yapılan şirketler ve müşteriler için de geçerlidir.

Bu doğrultuda MAT Grup, uluslararası kabul görmüş ISO 45001 standardının gereklerine uygun bir risk önleme yönetim sistemi kurmuş ve bu yönetim sistemine uygunluğu hem merkezde hem de farklı lokasyonlarda saha çalışmalarında düzenli olarak iç denetimlerle kontrol edilmektedir. Çalıştığımız her ülkede, o ülkenin yasalarının belirlediği koşullar dikkate alınır.

MAT Grup’un genel politikasının temel amaçlarından biri, mesleki risk önleme politikasını, tamamen önleyici bir şekilde ve aşağıdaki taahhütlere uygun olarak, yürürlükteki mevzuata tam uyum içinde, çalışanlar için en yüksek koruma seviyesinde teşvik etmek, uygulamak ve sürdürmektir.

  • Mesleki risk önleme, yönetim tarafından sağlam ve görünür bir taahhütle yönetilir ve organizasyonun tüm seviyelerine entegre edilir.
  • Tüm çalışmalar % 100 güvenli bir şekilde yürütülür, şüphe veya risk durumunda çalışma durdurulur.
  • Her çalışan hem kendisi hem de çalışma arkadaşları için risk önlemeden% 100 sorumludur ve bu sürece aktif olarak katılmalıdır.
  • Günlük işin başlangıç ​​konuşmalarıyla uygun şekilde planlanması ve organize edilmesi, risk önlemede kilit bir faktördür.
  • İletişim matrisleri, risk önlemeyi günlük operasyona entegre etmek için en doğrudan aracıdır.
  • MAT Grup, ana faaliyetler ve teknoloji ile ilgili gelişmeleri takip etmenin yanı sıra personelin sürekli eğitimi ve gelişimine de özen göstermektedir.
  • MAT Grup’un en önemli prensibi GÜVENLİK. HİÇBİR ŞEY İNSANLARIN HAYATINDAN DAHA ÖNEMLİ DEĞİLDİR!
EnglishTurkeyRussia