Kalite Politikası

“MAT Grup Kalite Yönetim Sistemi, planlama, yönetim ve kontrol aşamalarından oluşur. Ana amaç, projelerin belirlenen sürede, maksimum kalitede ve en zor koşullarda bile en düşük maliyetle tamamlanmasını sağlamaktır.“

ERHAN MATARACI - CEO

KALİTE POLİTİKASI

MAT Grup’un Kalite yaklaşımı, operasyonların temel işlemlerini desteklemeyi amaçlayan aşağıdaki ilkeleri içerir.

  • Verilen hizmetlere ilişkin gereklilikler ve geri bildirimlerin toplanması ve analiz edilmesi ve ayrıca gereklilikler ile% 100 müşteri memnuniyetinin sağlanması ve yasal ve düzenleyici gerekliliklerin sağlanması;
  • Kalite Yönetim Sistemini ve sürekli iş geliştirme planlarını anahtar performans göstergelerindeki hedefler doğrultusunda ve süreç yaklaşımına göre tanımlamak.
  • Tüm Organizasyonun, MAT Grup içindeki herkesin işleriyle ilgili faaliyetlerinin önemini anlamasını sağlamak için geliştirilmesi.
  • MAT Grup’un koşullarını yerine getirip getirmediğini kontrol etmek için tedarikçilerin ve taşeronların düzenli takibi.

MAT Grup, şirket yönetiminde yol gösterici olmak için ISO 9001: 2015 standardına uygun bir Kalite Yönetim Sistemini benimsemiştir.

Yönetime sistematik bir yaklaşım sağlamak ve veri ve bilgi analizinde daha etkili kararlar alınmasına yardımcı olmak, kalite hedeflerinin belirlenmesine ve gözden geçirilmesine yardımcı olmak için yıllık olarak ve aşağıdakiler için bir yapı tanımlanmıştır:

  • Her süreç için ölçülebilir hedefler ve göstergeler tanımlama.
  • Amaç ve hedefleri tüm personel ile paylaşmak ve güncel göstergeleri periyodik olarak görüntülemek. Böylece politikalar ve süreçler kendi kendine değerlendirilir.
  • Yönetimin gözden geçirme toplantısında ulaşılan hedeflerin yıllık raporuna ilişkin geliştirme faaliyetleri önerileri.

MAT Grup Üst Yönetimi, mevcut kalite ilkelerinin uygulanmasını sağlamak için çalışır. MAT Grup Kalite Organizasyonu, Kalite Sisteminin yöneticiler tarafından yönetilmesi ve uygulanmasını sağlamak için her türlü desteği sağlar.

İÇ DENETİM

MAT Group, tanımladığı kalite yönetim sisteminin sürdürülebilirliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak için düzenli olarak iç denetimler yapmaktadır.

İç denetimler uluslararası standartlar, yasal düzenlemeler ve şirket prosedürleri gibi belirli programlarla gerçekleştirilir.

Şantiyelerde iç denetimlerde müşteri prosedürleri de kullanılmaktadır.

PROJE ALANI KALİTESİ

MAT Grup, proje yapım yönetimi kapsamında yürütülen süreç ve faaliyetlerle ilgili olarak; onaylanmış prosedürleri, yetkin kadrosu, etkin iş planlaması, etkin bütçe yönetimi, etkin kaynak yönetimi, etkin iletişim yönetimi, güncel proje çizimleri ve şartnameleri, uygun imalat kalitesi ile inşaat alanında beklenen kaliteye ulaşmak için her türlü çabayı göstermektedir.

MAT Grup, yapı faaliyetlerinde kalitenin doğrulanmasını; kalite kontrol, teftiş, gözetim ve iş faaliyetlerinin test edilmesi ve izlenmesi yoluyla takip etmektedir.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

MAT Grup, müşterileri ile iyi ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak amacıyla her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutar.

MAT Grup, müşterilerinin menfaatlerinin yanı sıra kendi menfaatlerini de göz önünde bulundurur, iş sözleşmeleri imzalanmadan önce müşterilerinin ilgilendiği konularda fikir alışverişinde bulunur.

Çalıştığımız Alanlara Yaklaşımımız

Yürütmeyi Planlama
Projenin yol haritası olmasına rağmen proje hedeflerinde izlenecek yolun tamamını tanımlayan temel planlama belgesidir.
İmalat Prosedürü
MAT Grup tarafından kendi bünyesinde oluşturulan ve temel süreçlerin nasıl gerçekleştirileceği konusunda personele sunulan yazılı dokümanlardır.
Kontrol ve Test Planı
Projelerimizin kontrollerinin tasarım aşamasından imalat ve montaj aşamalarına kadar hangi koşullarda olacağını gösteren plan ve program belgeleridir.
Kalite Planı
Proje Yönetiminin tanımı ve diğer tüm personelin amaca ulaşmak için kalite, metodoloji ve sorumluluklara bağlılığıdır.
Yükleme Prosedürü
Kalite ve iş güvenliği şartlarından en ufak bir taviz vermeden proje boyunca devam edecek tüm faaliyetler için nasıl çalışılacağını gösteren belgelerdir.
Kalite Sohbetleri
Fabrika veya şantiyede her işe başlamadan önce, ilgili tüm personel ile kalite toplantıları yapılır. Sahada günlük kalite brifingleri tüm ekiplere saha kalitesinden sorumlu tarafından verilmektedir.
EnglishTurkeyRussia