Sürdürülebilir Önceliklerimiz

MAT GROUP çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ve bayileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları ile yürütülen paydaş diyaloğu sırasında, öncelikli sürdürülebilirlik konularının belirlenmesi için Sürdürülebilirlik Komitesi’nin geri bildirimleri ve görüşleri dikkate alınmaktadır.

Aşağıdaki tablo, MAT GROUP'un sürdürülebilirlik öncelikleri arasında yer alan konuları göstermektedir.

Doing Good Business-1

İşi İyi ve Doğru Yapmak

✓ Ürün ve Hizmet Kalitesi

✓ Ekonomik Performans

✓ Müşteri Memnuniyeti

✓ Etik ve Uyum Çalışmaları

✓ Risk Yönetimi

Caring for Employees

Çalışana Değer Vermek

✓ İş Sağlığı ve Güvenliği

✓ Çalışan Eğitimi ve Gelişimi

✓ Çalışan Hakları ve Çalışan Memnuniyeti

✓ Çeşitlilik, Fırsat Eşitliği ve Ayrımcılık Yapmama

Developing Communities

Toplumu Kalkındırmak

✓ Yerel Halk Üzerinde Sosyal, Ekonomik veya Çevresel Etkilerin Yönetimi

✓ Olumlu Etkileri Arttırmak

✓ Toplumsal Yatırım

✓ Olumsuz Etkilerden Kaçınma / Azaltma

Reducing Environmental Impact

Çevresel Etkiyi Azaltmak

✓ İnovasyon ve AR-GE Çalışmaları

✓ Karbon Ayakizi ve Enerji Verimliliği

✓ Biyoçeşitlilik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Merkezi İstanbul’da bulunan öncü ve küresel bir şirket olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunarız.

Gerçekleştirdiğimiz projeler ile ülkelerin kalkınmasına ve refahına katkı sağlar; yaptığımız işlerde iş güvenliğini, kaliteyi ve uygun maliyeti ön plana koyarak güvenilirliği sağlarız.

İşimizi etik, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışıyla ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla yürütürüz.

Türkiye’de ve yurtdışında binlerce insana istihdam ve yerel ekonomilere katkı sağlarız. Bölge ihtiyaçlarına destek olarak yerel sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıda bulunuruz.

Paydaş katılımına önem veririz. Kapsayıcı stratejimiz, paydaşlarımızın beklentilerini dikkate aldığı gibi risklerimizi azaltır ve uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur.

Çalıştığımız tüm coğrafyalarda insan haklarına saygı gösterir, her türlü ayrımcılığa karşı çıkar, fırsat eşitliğini teşvik ederiz ve iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.

En öncelikli paydaşımız olan çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini sağlamanın yanı sıra onlara adil ve katılımcı bir çalışma ortamı sunar, gelişimlerine yatırım yaparız.

Faaliyetlerimizin çevresel ve sosyal etkilerini ölçer ve değerlendiririz; olumsuz etkilerimizi azaltmaya yönelik süreçlerimizi iyileştiririz.

İklim değişikliğine yönelik mücadeleye destek olur, doğal kaynakların korunmasına özen gösteririz.

Eğitim, kültür, sanat ve spora yatırım yaparak yeni nesillerin gelişimine destek oluruz.

EnglishTurkeyRussia