Toplumsal Yatırım

SOSYAL YATIRIM
SOSYAL YATIRIM
MAT GRUP, temel iş faaliyetleri aracılığıyla, olumlu ve kalıcı bir varlık yaratmak ve topluluklar ve toplumlar üzerinde olumlu bir miras bırakmak amacıyla faaliyet gösterdiği ülkelerin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunur.

MAT GRUP’un amacı, iş hedeflerine ulaşılmasını destekleyen zeminde sosyal topluluk katılımının sağlanmasını geliştirmek olan, şirketin Sürdürülebilirlik Politikası ile uyumlu bir Sosyal Topluluk Katılımı prosedürüne sahiptir.

Amaçlanan çıktılara ulaşmak için tüm operasyonlar boyunca uygun şekilde yönetilmesi gereken sosyal toplulukla ilgili faaliyetlerin kapsamı aşağıda listelenmiştir:

SOSYAL REFAH

MAT GRUP’un kuruluşundan bu yana dahil olduğu sosyal, kültürel ve çevresel refah çabaları, kurumsal kültürünün temel unsurlarıdır. MAT GRUP, yarattığı değerin bir kısmını toplumsal fayda sağlayan projelerde çalışmaya koymanın bilinciyle, “Eğitim”, “Kültür & Sanat” ve “Sürdürülebilir Kalkınma” başlıkları altında çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir.

POZİTİF ARTIRIM
POZİTİF ARTIRIM

 • Gelirler
 • Vergiler
 • İş
 • Tedarik
 • Yerel içerik
 • Paylaşılan Altyapı
 • Teknoloji ve Beceri Transferi

SOSYAL YATIRIM
SOSYAL YATIRIM

 • Toplum Kapasitesi Geliştirme
 • Kurumsal gelişim
 • Eğitim (ör. Burs)
 • Çevresel İyileştirme
 • Hedeflenen Bağışlar

NEGATİF ETKİLERDEN KAÇININ
NEGATİF ETKİLERDEN KAÇININ

 • Yeniden Yerleşim ve Yaşam
 • İşgücü Etkileri
 • Trafik Yönetimi
 • Gürültü Yönetimi
 • Yerel Halk
 • Kültürel Miras

Bu faaliyetler, Sosyal Topluluk Katılımı ile ilgili olarak aşağıda listelenen amaçlanan çıktılara ulaşmak için tüm operasyonlar boyunca uygun şekilde yönetilecektir:

 • Bir operasyonun paydaşlarının kapsamı, operasyonla ilgili algıları ve birbirleriyle nasıl ilişki kurdukları konusunda gelişmiş bir anlayış
 • Operasyonun olumlu ve olumsuz etkilerinin daha iyi anlaşılması, her ikisinin de daha iyi yönetilmesine yol açar
 • Geliştirilmiş risk yönetimi
 • Operasyonun yerel topluma yaptığı katkı ve belki operasyonun karşılaştığı bazı kısıtlamalar konusunda yerel paydaş anlayışının artması
 • Etkileri iyi bir şekilde yöneten daha yapılandırılmış bir plan ve kilit performans, ileriye dönük yerel topluluklarla ilişki kurmak için göstergeler, etkileri iyi bir şekilde yönetmek ve sürdürülebilir sosyal ve ekonomik gelişimlerine katkıda bulunmak
 • Olumlu bir miras bırakmak.
EnglishTurkeyRussia