Etik & Uyum

``BİLGİ OLMADAN BÜTÜNLÜK ZAYIF VE YARARSIZDIR ve BÜTÜNLÜĞÜ OLMADAN BİLGİ TEHLİKELİ VE YARARLIDIR.``

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İç ve dış paydaşlara karşı ekonomik, çevresel ve sosyal sorumluluk bilinci kazandıran kurumsal bir sürdürülebilirlik yaklaşımı

BÜTÜNLÜK

Müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, taşeronlarımıza, resmi ve düzenleyici kurumlara, rakiplerimize ve bir bütün olarak topluma karşı davranışlarımız hatasızdır.

GÜVEN

Çalışanlarımızla karşılıklı güven, saygı ve başarıya dayalı açık bir ilişki.

BAĞLILIK

Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevreye tavizsiz bağlılık

ETİK/UYUM

İşimizde Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Disiplin

DAYANIŞMA

Başarıyı paylaşmak ve başarısızlık karşısında birlikte durmak

INNOVATIVE ACUMEN

Mükemmellik, Yenilikçilik ve İyileştirme

business_ethics-1
MAT Grup'un İş Davranışları aşağıdaki on iki bileşeni içerir:

 • İnsan Haklarına Saygılı Davranmak
 • Çeşitlilik ve Dahil Olma
 • Tacizden Arındırılmış İş Yeri
 • Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı
 • Güvenli ve Sağlıklı İşyeri
 • İşyeri Güvenliği
 • Çocuk İşçi veya Zorla Çalıştırma ve İnsan Ticaretinden Kaçınmak
 • Sosyal Toplumlarla Etkileşim
 • Adil İstihdam Uygulamaları
 • Çalışanların Kişisel Verileri
 • Çalışanlar için Rehberlik ve Raporlama
 • Tedarikçiler

EnglishTurkeyRussia