Çalışanlar

ÇALIŞANLAR

MAT GRUP çalışanları, en önemli paydaşlarımızdır. MAT GRUP çalışanlarının güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamından yararlanmaları için gerekli standartlar ve prosedürler belirlenir ve önlemler alınır.

İşe alma, eğitim ve geliştirme, terfi ve ücret dahil tüm insan kaynakları faaliyetlerinde fırsat eşitliği gözetilir. Irk, din, dil, ten rengi, cinsiyet ve cinsel yönelime dayalı olanlar dahil her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyoruz.

MAT GRUP İş Davranış Kuralları, uyumlu, birbirine ve insan haklarına saygılı bir şekilde çalışmak için tüm çalışanların dikkate alması gereken noktaları belirtir.

İNSAN HAKLARINA SAYGI

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Çeşitlilik ve kapsayıcılık, ekip çalışmasının temel değerine gömülüdür. İş gücümüz, tüm paydaşlarımız için mükemmelliğe ulaşmaya kendini adamış dünyanın dört bir yanından yetenekli profesyoneller ve zanaatkar personelden oluşmaktadır. MAT GRUP’un amacı, kültürler arası anlayışı ve işbirliğini teşvik ederken her bir bireyin bilgi ve yeteneklerinden yararlanarak çeşitlilik içeren iş gücünü sürdürmektir.

Bu amaçla, meslektaşlarınız arasında ve şirketimizin faaliyet gösterdiği yerlerde mevcut olan farklı geçmişlere, deneyimlere ve fikirlere değer vererek tüm MAT GRUP çalışanlarına saygı ve itibar göstermeniz beklenir. Ayrıca, tüm MAT GRUP çalışanlarına, müşterilerine ve topluluklarımızdaki bireylere karşı uygun ve adil davranışlar sergileyerek kapsayıcı bir çalışma ortamını teşvik etmelisiniz.

Adil İstihdam Uygulamaları

MAT GRUP, çalışanlarımıza saygılı ve adaletli davranılması ve konumdan bağımsız olarak her türlü ayrımcılıktan uzak durulması için küresel standartlar oluşturmuştur. İşe alma, terfi, ödeme, işten çıkarma, eğitim fırsatları ve iş atamaları gibi tüm istihdam kararları, bir kişinin yasal olarak korunan özelliklerine değil liyakate dayalı olmalıdır. Bu tür özellikler arasında cinsiyet, ırk, renk, din, ulusal köken, medeni durum, yaş, engellilik, hamilelik, gazilik durumu, cinsel yönelim ve kanunla korunan diğer özellikler yer alabilir.

MAT GRUP, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde belirtilen insan haklarına saygı duyar ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) sözleşmelerine uyar.

Tacizin Olmadığı İş Yeri

Tacizin MAT GRUP’ta yeri yoktur ve hoş görülmeyecektir. Çalışanlarımız, liyakat ve yetkinliğin ödüllendirildiği, çeşitliliğin ve güvenin teşvik edildiği, güvenli ve profesyonel bir ortamda çalışmalıdır. Taciz, sözlü açıklamalar, fiziksel gelişmeler veya görsel gösteriler dahil olmak üzere birçok şekilde olabilir. İş arkadaşları, amirler, tedarikçiler, yükleniciler veya müşterilerden gelebilir. Tacizin yasal tanımı konuma göre değişebilir, ancak davranış her zaman göz korkutucu, saldırgan veya aşağılayıcı bir ortam yaratma amacına veya etkisine sahiptir.

Çocuk veya Zorla Çalıştırma veya İnsan Kaçakçılığı Yok

Tüm bireylere onurlu ve saygılı davranılması gerektiğine olan inancımız, temel dürüstlük değerimize sıkı sıkıya bağlıdır. MAT GRUP, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde belirtilen insan haklarının tüm yönlerini ve boyutlarını tanıyan ve destekleyen bir ortamı teşvik etmeye kararlıdır. MAT GRUP, çocuk veya zorla çalıştırma, insan ticareti veya ticari seks eylemlerinin tedarikine müsamaha göstermez. MAT GRUP’un bunu yapan tedarikçileri, yüklenicileri veya diğer iş ortakları olmamasını sağlamak için çalışmalısınız.

ÇALIŞAN SADAKATI

MAT GROUP, MAT GROUP Genel Merkezi’nde ve tüm operasyonlarında çalışan memnuniyetini artırmak, çalışanlardan geri bildirim ve görüş almak ve çalışanların karar alma mekanizmalarında daha aktif bir pozisyon almasını sağlamak için çalışan bağlılığı ve memnuniyeti üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi sonuçlarına göre aksiyonlar Kurumsal Dürüstlük ve İnsan Kaynakları Departmanlarının liderliğinde yürütülmektedir. Çalışanların temsilcilerini üyeleri arasında içeren bir Çalışan Bağlılığı Komitesi kurma planları da vardır.

EnglishTurkeyRussia