İş Sağlığı ve Güvenliği

HEDEF: “0” KAZA

MAT Endüstriyelin en önemli prensibi GÜVENLİKTİR. HİÇBİR ŞEY İNSANLARIN HAYATINDAN DAHA ÖNEMLİ DEĞİLDİR!

MAT Grupta, atılan her adımda en önemli dayanak noktası kazaların önlenmesidir. Bu amaç için en gelişmiş ve en yeni standartların gerekliliklerine eksiksiz olarak uyma kararlılığından hiçbir şekilde vazgeçilmez. Bu taahhüdümüz sadece çalışanlarımız için değil, aynı zamanda tedarikçiler, yükleniciler, işbirliği yapan şirketler ve müşteriler için de geçerlidir.

MAT Grup, bu doğrultuda uluslararası olarak kabul görmüş, ISO 45001 standardının gerekliliklerine uygun bir risk önleme yönetim sistemi oluşturmuştur ve hem merkezde hem de farklı yerlerdeki saha çalışmalarında bu yönetim sistemine uygunluk, iç denetimlerle düzenli olarak kontrol edilir. Çalıştığımız her ülkede, o ülkenin yasaları tarafından konulmuş olan şartlar göz önünde bulundurulur.

MAT Grubun genel politikasının temel hedeflerinden biri, çalışanlar için en yüksek koruma seviyesinde mesleki risk önleme politikasını, yürürlükteki mevzuata, müşterilerimize, taahhütlerimize tamamen uygun ve tamamen önleyici bir şekilde ve aşağıdaki taahhütlere uygun olarak teşvik etmek, uygulamak ve sürdürmektir.

 • Mesleki Risklerin Önlenmesi, Yönetim tarafından sağlam ve görünür bir taahhütle yönetilir ve Organizasyonun tüm seviyelerine entegre edilir.
 • Tüm işler %100 güvenli bir şekilde yürütülür, şüphe veya uyuşmazlık durumunda iş durdurulur.
 • Her bir çalışan hem kendisi hem de meslektaşları için, Risk Önlemeden %100 sorumludur ve bu sürece aktif olarak katılmalıdır.
 • Günlük işin, iş başı konuşmalarıyla uygun şekilde planlanması ve düzenlenmesi, Risk Önlemede temel bir faktördür.
 • İletişim matrisleri, Risk Önlemeyi günlük operasyona entegre etmek için, en doğrudan aracılardır.
 • MAT Grupta ana faaliyetler ve teknoloji ile ilgili gelişimlerin izlenmesinin yanı sıra, personelin sürekli eğitilmesi ve iyileştirilmesine de özen gösterilir.
 • MAT Grubun en önemli prensibi GÜVENLİKTİR. HİÇBİR ŞEY İNSANLARIN HAYATINDAN DAHA ÖNEMLİ DEĞİLDİR!
HSEMSt-2

Güvenlik Prosesi

Endüstriyel işlemlerin yürütülmesinde çok önemli bir diğer konu proses güvenliği konusudur. Proses Güvenliği Modeli ”formüle edilmiş ve bu modeli açıklayan bir“ Proses Güvenliği Yönetmeliği ”yayınlanmıştır. “SEÇ Kültür Dönüşümü” 2021 yılında başlatılan ve hız kesmeden devam etmektedir.

Mat Grup Etik Hattı
 • Finansal raporlama ve iç denetim meseleleri
 • Çevre, sağlık ve güvenlik meseleleri
 • İşyeri anlaşmazlıkları ve görevi kötüye kullanma
 • Bilgi koruma ve veri gizliliği
 • Tehdit ve fiziksel şiddet uygulama
 • Yasal ve denetleme meseleleri
 • İnsan hakları ve çalışan hakları problemleri ve/veya ihlal şüpheleri
 • Rüşvet ve ölçüsüz hediyeler
 • Haksız ve şahsi menfaat sağlanması
 • Gizli bilgilerin sızdırılması
 • Yöneticilerin çalışanları özel işlerinde kullanması
 • Performans değerlendirmesinde adil olmamak
 • Çalışanlara eşit muamele edilmemesi
 • Görevi ihmal ve kötüye kullanma

HER ZAMAN GÜVENLİK

12 HAYATİ KRİTİK AKTİVİTELER

Bize ulaşın ve güvenlik hattında birlikte yürüyün …

EnglishTurkeyRussia